Pracovní právo

S ohledem na zaměření mé diplomové i rigorózní práce a odbornou publikační činnost v oblasti pracovněprávní problematiky se specializuji a na kvalifikované úrovni poskytuji:

  • komplexní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
  • přípravu a analýzu pracovněprávních dokumentů - pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, výpovědí, dohod o skončení pracovního poměru, dohod o odpovědnosti, pracovního řádu, jiných vnitřních předpisů zaměstnavatele a dalších pracovněprávních dokumentů
  • sepis žalob s pracovněprávní problematikou
  • zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů při mimosoudním vyřízení věci