Občanské a rodinné právo

Poskytuji rovněž právní služby v oblasti občanského a rodinného práva, a to zejména v těchto oblastech:

  • zpracování, posouzení, připomínkování a kontrola veškerých občanskoprávních smluv (smlouvy kupní, smlouvy o dílo atd.), vypracování protinávrhů či dodatků
  • řešení spoluvlastnických vztahů, sousedské spory
  • sepis žalob, uplatnění nároku na náhradu škody na majetku a zdraví, zastupování při mimosoudním řešení sporů či v řízení před soudy
  • ochrana spotřebitele - uplatňování odpovědnosti za vady věci
  • poskytování poradenství v rodinně právních vztazích (úprava rozsahu společného jmění manželů, rozvodové řízení, vypořádání společného jmění manželů, úprava poměrů nezletilých dětí, výživné atd.)
  • sepis žalob, opravných prostředků, včetně zastupování v soudním řízení