Obchodní právo

Poskytuji klientům veškerý právní servis související se začátkem podnikání, tj. příprava zakladatelských dokumentů obchodních společností, zorganizování podpisu těchto dokumentů před notářem, vyřízení oprávnění k podnikání a zastoupení v řízení o zápis podnikatelského subjektu do obchodního rejstříku.

Rovněž poskytuji právní služby zahrnující agendu změn již existujících podnikatelských subjektů (vyřízení změny jednatele, změny sídla, změny předmětu podnikání, převody obchodních podílů, apod.) a s  tím spojené zastoupení v řízeních o zápis těchto změn do obchodního rejstříku.

Má advokátní kancelář poskytuje podnikatelským subjektům právní pomoc v oblasti obchodního práva, a to zejména v těchto záležitostech:

  • právo obchodních společností (zakládání společností, převody obchodních podílů, rušení a likvidace obchodních společností)
  • sepis či posouzení obchodních smluv
  • směnky
  • problematika pohledávek a závazků
  • sepis žalob s obchodně