Právo v oblasti nemovitostí

Prodej, koupě či darování nemovitostí je často pro klienta životním rozhodnutím. Proto vždy ještě před samotnou realizací doporučuji o všech možnostech a rizicích se poradit s advokátem.

Nabízím kompletní servis při koupi, prodeji, nájmu, podnájmu a jiných právních vztazích týkajících se nemovitostí.

Kvalifikovaně sepíši kupní smlouvu, darovací smlouvu, smlouvu o  smlouvě budoucí, zástavní smlouvu, smlouvu o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvu, prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek, dohodu o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu atd.

Dle přání klienta rovněž sepíši návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, zastupuji klienta před příslušným katastrálním úřadem, provádím úschovu kupní ceny, podání přiznání k dani z převodu nemovitostí k příslušnému finančnímu úřadu apod.

Pokud Vám byla například druhou smluvní stranou předána k podpisu již nachystaná smlouva a nejste si jisti, zda pro Vás neukrývá nějaké nástrahy, v rámci právní porady s Vámi projdu smlouvu, upozorním Vás na možná rizika a problematické body, navrhnu alternativní řešení, případně vstoupím do jednání s druhou smluvní stranou a pokusím se vyjednat pro Vás výhodnější podmínky.

Spolupracuji rovněž s projekčním ateliérem, s projektanty a architekty. Společně můžeme rovněž pomoci s problematikou jednání se stavebním úřadem, rozdělováním pozemků, získáváním územních rozhodnutí a stavebních povolení.