Profil advokátní kanceláře

Stěhování advokátní kanceláře do nových prostor!

Advokátní kancelář se nově od 01. 04. 2017 nachází v historickém centru města Brna na nároží ulic Josefská – Orlí v budově bývalého kláštera – nyní obchodní dům Klášter. Přístup možný přes obchodní dům vchodem z ulice Josefská 1 nebo samostatným vchodem z ulice Orlí 20.

Vítejte na těchto stránkách!

Jako samostatný advokát provozuji praxi v advokátní kanceláři v Brně. Kancelář se nachází v centru města v budově na ulici Orlí 20.

V právní praxi při výkonu advokacie se zaměřuji na komplexní služby z oblasti obchodního, občanského, pracovního či rodinného práva. Právní služby poskytuji jak podnikatelům - fyzickým osobám podnikajícím podle živnostenského zákona a obchodním společnostem, tak také občanům „nepodnikatelům“.

Mým cílem je poskytování kvalitních a komplexních služeb ve všech oblastech práva a v oblastech souvisejících. Za tím účelem spolupracuji rovněž s jinými subjekty – s kanceláří daňové poradkyně, notářskou kanceláří, kanceláří soudního exekutora, projekčním ateliérem.